ثبت اتوماتیک اسناد و فاکتورها

براحتی همه دست نویسی های تان را جمع کنید و به روش های دیجیتال تبدیل کنید، بسرعت فاکتور بنویسید، قرارداد تنظیم کنید و برای چندین نفر بصورت همزمان نامه یا گواهی صادر کنید، براحتی آنها را ذخیره کنید، و یا به اشتراک بگذارید و به سرعت آنها را بیابید.
آپ وای
آپ وای

مدیریت پیشرفته فایل ها

برای افراد یا پروژه هایی که در نرم افزار وارد میکنید میتوانید مدیریت فایل پیشرفته ای داشته باشد و بسادگی آرشیو محتوایی کنید، براحتی فایلهای مربوط به آن مشتری یا پروژه را دسته بندی کنید و سریع به آنها برسید و خیلی سریعتر آنها را مشاده نمایید. برای مثال برای مدیریرت تصاویر مشتریان در یک مرکز خدمات عکاسی و یا مدیریت پروژه های طراحی نقشه های ساختمانی میتوانید براحتی از نرم افزار فاکتور استفاده کنید.